Voor betere commerciële resultaten

Laat uw omzet en winst weer groeien en versterk uw marktpositie.

Ondanks toegenomen concurrentie wilt u uw bestaande omzet en winst verbeteren en wilt u nieuwe kansen benutten. Dat is niet altijd even makkelijk. Steeds vaker komt het namelijk voor dat de concurrentie is toegenomen en dat prijzen onder druk staan waardoor marges afnemen en zelfs klanten verloren gaan. Of dat product introducties of nieuw aangeboden diensten minder succesvol zijn. En als het budget niet wordt gehaald neemt de motivatie van medewerkers af. Herkenbaar?

Verbetering van resultaten is mogelijk.

Van belang is dat er wel aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

  •  De strategie moet duidelijk geformuleerd zijn en bovendien dient deze goed vertaald te worden naar heldere, concrete actieplannen. Belangrijk is focus, focus, focus.
  •  De plannen moeten perfect worden uitgevoerd. Goede aansturing, duidelijke verkoop processen, voldoende communicatie, goede onderlinge samenwerking en de klant centraal stellen.
  •  De medewerkers moeten gekwalificeerd en goed gemotiveerd zijn.

Op een of meerdere van deze aspecten is meestal veel winst te behalen. Ook door het terugdringen van de kloof tussen het management en de werkvloer. De leiding weet vaak onvoldoende wat er echt speelt in het bedrijf. Daardoor gaan er veel dingen fout en worden kansen niet benut.

Resultaat Management kan u helpen met het verbeteren van uw commerciële resultaten.

De Resultaat Management aanpak is gebaseerd op theoretisch onderbouwde, beproefde methodes en jarenlange ervaring bij toonaangevende, professionele bedrijven in diverse sectoren. Zo werden product groepen winstgevend gemaakt, significante omzet groei gerealiseerd en marktposities versterkt. Verwacht geen dikke management rapporten maar wel concrete, bruikbare adviezen en praktische ondersteuning.

Een verbetering van uw commerciële resultaten binnen enkelen maanden is verzekerd! Verhoging van omzet en marktaandeel, verbetering van marges en/of verlaging van kosten.

 

Resultaat Management versterkt organisaties middels advies, interim management en coaching.