Hoe werkt het?

Resultaat Management faciliteert u en uw onderneming. Plannen worden in samenspraak met u opgesteld. Ieder traject is maatwerk, maar het begint altijd met een evaluatie van de huidige situatie.

Met behulp van de Resultaat Management Scan worden verbeterpunten in kaart gebracht. Dit gebeurd op basis van een online questionnaire, die de betrokkenen (directie en management, sales team, relevante collega's en klanten) in 15 minuten kunnen beantwoorden. Er wordt met name gekeken naar uw stategie en de doorvertaling ervan naar aktieplannen. Tevens wordt de effectiviteit en productiviteit van uw organisatie beoordeeld, de onderlinge samenwerking, de aansturing van uw commerciële team en alle andere aspecten van de bedrijfscultuur die invloed hebben op de motivatie van uw medewerkers. De uitkomsten worden met u besproken en op basis hiervan wordt bepaald welke onderdelen verder uitgediept gaan worden. Dit gebeurd middels 1 op 1 interviews met alle betrokkenen. Ook kan aanvullend desk research worden verricht (beoordeling van bestaande strategie en plannen, sales pitch, concurrentie analyse, algemene marktontwikkelingen).  

De bevindingen worden  gepresenteerd in de vorm van conclusies en aanbevelingen. Vervolgens worden in overleg met u ambitieuze, maar realistische doelstellingen opgesteld. Deze worden samen met uw medewerkers vertaald naar heldere en goed uitvoerbare actieplannen, zodat ze optimaal betrokken en gemotiveerd zijn.

Verbetering van werkwijze, verhoging van omzet, verbetering van marges en/of verlaging van kosten.